Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
เดิน-วิ่ง งานวันท้องถิ่นไทย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 10 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง โดยนายศราวุธ เผ่าพยัฆ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง รวมใจวันท้องถิ่นไทย" จังหวัดอ่างทอง ปี 2566 ณ บริเวณอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
เวลา 18.00 น.กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย
เวลา 18.35 น.CHECK IN นักวิ่ง
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
โดยการนี้มี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีย์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายรักดิ์ศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก
และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ
เวลา 19.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ชมดนตรีสด พร้อมเพรียงกัย
ซึ่งกิจกรรมนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว อบต.ละ 30 คน และได้รับการสนับสนุนเสื้อเดิน-วิ่ง งานวันท้องถิ่นไทย จากนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ในส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก องค์การบริหาร
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs